ثانیه ها را دریاب

ثانیه ها را دریاب

یا راحم العبرات

همه چیز از سالِ کنکور شروع شد
من
برای تک تک ثانیه ها برنامه ریختم و
کجدار و مریز با ثانیه ها ، یکسال را ساختیم

همین یکسال بود که فهمیدم
میشودهر 60ثانیه ی یک دقیقه را زندگی کرد
و
یا آن60ثانیه را جان داد
روی ثانیه ها حساب بازکردن منطقی ست بنظر من.

اینجا از ثانیه ثانیه ای خواهم نوشت که" زنده گی "میکنم

+دعا بفرمایید

بعدا نوشت : آقایانی که نظر میدهند لطفا در خور شخصیت خود و باتوجه به ارزش های اسلامی کامنت بگذارند
نکته قابل توجه : کامنتهای تعریف و تمجید و صمیمانه از جانب برادران گرامی حذف خواهد شد .

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

یا دلیل المتحرین


میخواهم بنویسم
باید بنویسم که بماند،
مگر همه ی دختربچه ها در حرمِ بی بی جان(س) چه میخواهند غیر خودش را ...؟
فکرتان نرود پیِ شاهزاده و اسب سفیدش!!!
دختربچه ها 
خودشان خوب میدانند که وقتی راه باز شد و رسیدند به صفِ اولِ دورِ ضریح ،
درست همان جایی که انگار تمامِ دنیا برای آن هاست ، باید چه بخواهند !
زمان اسب سفید و شاهزاده گذشت 
حرم گردی این خوبی ها را دارد که میتوانی بروی بایستی کنار ضریح
 چشم هایت را ببندی و فقط گوش بدهی ...
انواع دعاها، سلام ها، انواع هق هق ها را میشود شنید
میشود تمامش را در ذهن ثبت کرد ؛ میشود از خیلی ها ادبِ مقابل  حضرتشان را یادگرفت ...
اما میدانی رفیق جان ؟
2هفته ی قبل بود فکر کنم ... 2هفته ی قبل بود که دخترکِ همیشه خوبِ جمعِ ما، 
ایستاد و گفت 2هفته ی بعد، میخواهد بیاید 
بی بی جان ،
کمتر از سرباز برای راه امامِ عصرم،برای یاری امامِ عصرم، نخواسته ام.
دارم دعایش میکنم که همانی بشود که برایش بهترین است

دارم فکر میکنم که زمان ، زمانِ سربازی است ؛ نه شاهزادگی!
:)۱ نظر ۲۰ آذر ۹۴ ، ۱۳:۵۴
بیا ، مرا سر به راه کن .