ثانیه ها را دریاب

ثانیه ها را دریاب

یا راحم العبرات

همه چیز از سالِ کنکور شروع شد
من
برای تک تک ثانیه ها برنامه ریختم و
کجدار و مریز با ثانیه ها ، یکسال را ساختیم

همین یکسال بود که فهمیدم
میشودهر 60ثانیه ی یک دقیقه را زندگی کرد
و
یا آن60ثانیه را جان داد
روی ثانیه ها حساب بازکردن منطقی ست بنظر من.

اینجا از ثانیه ثانیه ای خواهم نوشت که" زنده گی "میکنم

+دعا بفرمایید

بعدا نوشت : آقایانی که نظر میدهند لطفا در خور شخصیت خود و باتوجه به ارزش های اسلامی کامنت بگذارند
نکته قابل توجه : کامنتهای تعریف و تمجید و صمیمانه از جانب برادران گرامی حذف خواهد شد .

یا مَنْ خَضَعَ کُلُّ شَىْ‏ءٍ لِهَیْبَتِهِ


یک.جمعه ای که امروز بود ،گذشت

من

شما را

اینروزها

کم دارم

و هرچه تقلا میکنم ، بدتر میشود .


دو.دخترکِ مچاله ای که زل میزند به گوشه اتاق و میگوید :
حرفهایم گله نبودند ، درد و دل بودند
دلم گرفته بود فقط ، یاایهاالعزیــز .
هرچقدر هم صبر کنم ،
بازهم میدانم تو بهترینها را رقم خواهی زد برای همه ما .یک : پیچیده شمیمت همه جا ای گل کوثر
مثل شیشه عطری که دَرَش گم شده باشد ...

دو : چون قافیه تنگ آیـــد ، شاعر به جفنگ آید ! -عصر برای خدا ، جفنگ بافتم !


سه.آمارِ شگفت انگیزِ بازدید کننده ها را باور کنم یا سکوتِ اینجا را ؟
چهار. بابت نظرات خصوصیِ همه تان ممنون


پنج.به هیچ حرفِ جدیِ هیچ کس نخندید ...
     قطع به یقین به سرتان آوار میشود ، آن حرفِِ جدیِ مضحک.
     3شب است دارم کابوس می بینم .

+این مطلب دونقطه پرانتز بسته ندارد .

یاعلی مدد!
۹۴/۰۵/۲۴
بیا ، مرا سر به راه کن .